Дарения за заслона

Всяко дарение и помощ, която оказвате ще подпомогне нашата дейност за развитие на района!

Изграждането на заслон “Велийца” стана възможно благодарение на участието на голяма група хора и паричните дарения, които бяха направени за закупуване на материали, гориво, храна и т.н. Оттук насетне пред нас стои предизвикателството да завършим напълно предвидените дейности по заслона, но също така да се грижим за неговата поддръжка и да реализираме други идеи, свързани с развитието на района.

 

Например за 2021 година планираме подмяна на покривното покритие с ламарина вместо капаците, които използваме в момента, защото се оказа, че те не са достатъчно ефективни и при силен валеж покривът капе. Друго, което остава да направим, е изграждането на веранда от западната страна на сградата, изработване и монтиране на масивни маси и пейки за дворното пространство, ремонт на каптажа на чешмата, маркиране на пътеки и поставяне на указателни табели.

Ако желаете да подпомогнете дейността ни, може да направите дарение, като възможностите за това са две:

 

  • чрез банков превод по следната сметка:

Сдружение „Байкария“

IBAN: BG 02 UNCR 7000 1522 9299 10

UNICREDIT BULBANK

BIC: UNCRBGSF

Основание за превод: „Дарение за заслон Велийца“

 

  • чрез дарение в брой. То може да бъде направено при Муса Гулит в село Орцево или чрез представител на сдружение “Байкария”, когото познавате.

 

Благодарим ви!

 

Справка за направените до края на 2020 разходи и събраните дарения:

 

Разходи:

  • за дървен материал – 3846 лв
  • за железария – 1669 лв
  • за храна и напитки – 2806 лв
  • за гориво и танспортни услуги – 915 лв
  • за строителни материали – 1817 лв
  • други разходи – 503 лв

 

Общо: 11 556 лв

 

Приходи:

  • събрани от дарения – 7859 лв
  • собствени средства – 3697 лв

Подробна справка за направените разходи и списък на дарителите вижте тук.