Интересни обекти и маршрути в района

Дървата за печката не идват до заслона на собствен ход!

Района на връх Велийца представлява най-северозападната част на Родопите. “Вклинен” между Рила и Пирин, от които го отделя долината на река Места, той представлява една от най-живописните части на планината. Гористи била, прошарени от просторни пасища, речни долини и деренца, идилични селца и махали оформят характерния за района пейзаж, чийто хоризонт се ограничава от алпийските била на най-високите български планини. Тази част на Родопите предлага чудесни условия за пешеходни и вело преходи, а тук сме се опитали да представим част от забележителните места, които могат да бъдат посетени в рамките на един ден от заслон “Велийца”. Всеки от описаните обекти и маршрути е съпроводен с визуализация във Fatmap, която ви дава пространствена ориентация и статистика на маршрута. Освен това можете да свалите GPS следа, чрез която да следвате описания примерен маршрут.

 

Представените тук маршрути са примерни и ориентировъчни. Съществуват множество и различни варианти за осъществяването на по-кратки или по-дълги преходи и тяхната конкретна реализация оставаме на вас и вашето въображение.

Тази карта е част от по-голямата карта наречена Диви Родопи. Върху нея нанасяме различни обекти, които могат да представляват интерес за посетителите на планината – чешми, заслони и беседки, параклиси, археологически и други обекти с историческо значение, местности, маршрути, защитени територии, върхове, водопади, пещери и интересни скални обекти. Картата е базирана върху Google maps и лесно може да бъде използвана за елементарно ориентиране и навигация. Постепенно попълваме информация за всеки от включените обекти в т.ч. снимки и кратко описание на съответния обект. По този начин посетителя може предварително да добие представа за обект, който иска да посети или, в който да се подслони в случай на нужда. Съдържанието на картата т.е. самите обекти и свързаната с тях информация може да свалите във формат .Kmz или .Kml, който да разгледате в Google Earth или да ползвате за офлайн навигация, чрез подходяща апликация за смартфон – например Locus map, Oruxmaps или друга подобна. Ако желаете да допринесете за попълването на картата или да коригирате вече представена информация, може да ни изпратите следната информация на divirodopi@gmail.com :

  • гео тагнати снимки на обекта т.е. такива, които съдържат в себе си точна информация за местоположението на обекта;
  • кратко описание на самия обект – какво представлява, как се стига до него, какво е актуалното му състояние, допълнителни източници на информация и т.н.