Пoсудата

Пoсудата

След използване на пoсуда и прибори от заслона, почистете ги и ги оставете на мястото им за следващите посетители.

Боклуците

Боклуците

Пазете заслона и околностите му чисти – всички отпадъци отнасяйте със себе си към населените места!

Втория етаж

Втория етаж

Вторият етаж на заслона не е предвиден за големи натоварвания! Приемливият максимум е осем души едновременно. За да останат пода и постелките чисти, събувайте обувките си.

Огнището

Огнището

Огънят създава уют и дава топлина. Но не забравяйте да пестите дървата, не изгаряйте пластмаса в огнището, и най-вече – ПАЗЕТЕ ГОРАТА ОТ ПОЖАР!

Хората

Хората

Бъдете толерантни към останалите посетители на заслона – ТОЙ Е ЗА ВСИЧКИ!

Тоалетната

Тоалетната

Ползвайте тоалетната, а не околните храсти. Слагайте по малко трици, за да избегнем неприятните миризми!