Обща информация

Всяка измита чаша и чиния Ви носят една бонус точка, кафеварката – две!

Заслон “Велийца” е изграден на 1640 мн.в., на около един километър югозападно от връх Велийца. Разположен е на хубава полянка, на която се пресичат горски пътища, свързващи селата Орцево, Кръстава и Аврамово. 

 

Връх Велийца е един от високите върхове дали името на Велийшко-Виденишкия дял на Родопите. Тази част на планината представлява продълговато вододелно било, ориентирано в посока северозапад-югоизток, чиято дължина е около 80 км. Велийшко-Виденишкото било започва от Аврамова седловина, където Родопите се свързват с Рила и се развива в югоизточна посока, преминавайки през върховете Велийца (1711 м н.в.), Гюлтепе (1643 м н.в.), Каратепе (1620 м н.в), Гюмушчал (1901 м н.в.), Голям Гаргалък (1786 м н.в.), Пазартепе (1794 м н.в.), Тутунсуза (1627 м н.в.) и Виденица (1653 м н.в.), след което се съединява с граничното било, по което е прекарана държавната граница между България и Гърция. Средната надморска височина на Велийшко-Виденишкото било е около 1500 м, като западните му склонове се отводняват към басейна на река Места посредством реките Златарица, Матандере и Доспат, а на изток се отводнява към речната система на река Марица посредством нейните притоци Чепинска река, Девинска река и горното течение на река Въча.

 

Велийшко-Виденишкият дял е почти изцяло зает от иглолистна растителност, като преобладаващият вид е смърч, а на много места по склоновете му са развити планински пасища, образувани вследствие от традиционния поминък на населението в този район. 

 

Тази част на планината е сравнително гъстонаселена, като особено интересен е северозападният район, където по склоновете на Велийца са пръснати десетки селца и махали, които му придават изключително живописен вид. По-големите населени места са Бабяк, Орцево, Черешово, Гълъбово, Бунцево, Бел Камен, Смолево, Конарско, Аврамово, Кръстава, Златарица, а по на юг в долината на река Доспат са Медени поляни, Побит камък, градчетата Сърница и Доспат, Змеица, Борино, Касъка, Буйново.

 

Билото на Велийшко-Виденишкия дял има и историческо значение, тъй като до 1912 година по него е преминавала границата между България и Османската империя. Именно на връх Велийца става едно от първите сражения по време на Балканската война. В това сражение за останалата под османско владичество изконна българска територия, геройски загиват 42ма български войници – българи-християни, българи-мюсюлмани и евреи.

 

По същото било преминава и международният пешеходен маршрут Е8, известен още като Рила – Родопи. 

 

Заслон “Велийца” е построен в периода 2018 – 2020 година по идея на сдружение ‘’Байкария” и местни хора от село Орцево. Строителството му е реализирано изцяло с доброволен труд, а необходимите средства за изграждането са събрани чрез дарения и собствени средства на сдружението. Подробна информация относно строителството на заслона, сроковете за изграждане и изразходваните средства може да откриете тук

 

Заслон “Велийца” е построен с цел да осигури подслон на всеки посетител на тази част от Родопите, както и да послужи като място за пренощуване на преминаващите туристи по пешеходния маршрут Е8. Разбира се, може да бъде използван и като изходна точка за пешеходни и вело преходи из Велийшко-Виденишкия дял. Препоръчително е, ако сте решили да прекарате повече дни в района, да се настаните в къща за гости „Орцево“ в село Орцево, където любезните домакини ще ви посрещнат с вкусни ястия и фолклорни песни характерни за този район.
По този начин се осигурява възможност на повече хора да използват заслона за една или максимум две нощувки.

 

Заслонът е замислен да функционира като автономно съществуващо място за подслон в планината т.е. няма хижар и конкретен човек, който отговаря за неговата поддръжка, резервации и добро състояние. Съществуването му, както и състоянието на непосредствената околност са изцяло отговорност на всеки посетител и ползвател на мястото. Разписали сме няколко прости правила за престой в заслона, които можете да прочетете тук.