Бозева, Кьорава махала и Гарван

Визуализация на маршрута

Свали .gpx от тук

Описание

 

Южно и югозападно от Велийца, по главното било са разположение махалите Бозева, Златарица (Кьорава), Тупеви колиби и Гарван. Особено панорамни са околностите на Кьорава махала и Гарван. От тях се открива чудесна гледка на запад към поречието на река Златарица и Пирин. Посещението на този район може да се осъществи, чрез сравнително дълъг, еднодневен преход от заслон “Велийца”. За целта поемате в южна посока, следвайки маркирания с червено пешеходен маршрут Е8. По него за около час достигате симпатичната махала Бозева, разположена вляво от пътя. Продължавате по билния път и след още 30-40 минути достигате и района на Златарица (Кьорава махала). Махалата е разположена на западния склон на основното било при надморска височина 1560 метра. В западна посока се откриват чудесни гледки към основното било на Пирин. От Кьорава махала започва спускане по горски път в западна посока и за около 20 минути достигате Тупеви колиби. Непосредствено западно от къщичките на махалата се издига причудлив скален комплекс, за чието посещение си заслужава да се отделят 15 минути. След Тупеви колиби пътя се спуска в южна посока и след около три километра достигате пръснатото село Гарван. От бившия горски пункт “Гарван” поемате в югозападна посока като за ориентир ви служи впечатляваща скала наречена Гарванова или Кьорава скала. По склоновете на скалата личат следи от човешка дейност, което подсказва, че вероятно в древността е била използвана като скално светилище. От върха на скалата се открива чудна гледка във всички посоки. След Гарванова скала прехода продължава по билото в западна посока, като между върховете Бабат и Кавалджийска могила се отбивате в северна посока и за около 1.15 часа (от Гарванова скала) се спускате до долината река Палатик. От тази точка поемате на север, следвайки камионния път нагоре срещу течението на реката. По него след около час достигате района на т.нар. Прекрасна вода (вляво от пътя). Оттам нагоре имате още около 2.5 км до Болутови колиби, след които има стръмно изкачване, по което за около 30-40 минути излизате в Орцево. От Орцево до заслона се връщате по маркирания със зелено билен път. Така описания маршрут е с дължина около 27 км и преминаването му пеш може да отнеме 8 – 10 часа.