Долината на река Аландере

Визуализация на маршрута

Свали .gpx от тук

Описание

 

Река Аландере (от турски “алан” означава поляна) е ляв приток на река Софандере, която пък от своя страна подхранва с водите си Чепинска река. Аландере води началото си от подножието на едноименния връх (1595 мн.в.), издигащ се на основното Велийшко-Виденишко било в района на Мизурска махала. Реката тече в югоизточна посока образувайки живописна долина, в която поради малкия наклон на терена, се получават множество меандри. Особено красиви са местностите Аландере и Арнаутска поляна. От заслон “Велийца” може да посетите долината на Аландере, като следвате маркирания в червено маршрут Е8 в южна посока, докато достигнете Бозьова махала (1.5 часа). От Бозьова поемате на североизток към Горна Бозьова, откъдето се спускате до Аландере (1 час). За да се върнете до заслона, от Аландере поемате на север към местността Коритата, разположена на билния път от село Кръстава към Велийца (около 40 мин). Тук има чешма и малка беседка. От Коритата до заслона се връщате по билния път за по-малко от час. Целият преход може да отнеме 4 и 6 часа.