Archive

Връх Велийца (1711 м.н.в) е един от двата лични върха дали наименованието на родопския Велийшко-Виденишки дял....

Прекрасната вода е природна забележителност - вода с голям дебит блика от една цепнатина в скала по поречието на река Палатик....

  По източните склонове на Велийца се вие живописен път свързващ селата Аврамово и Кръстава. По протежение на този път са накацали множество селца и махалички, от чиито околности се откриват прекрасни панорами към вътрешността на Родопите и Ибърския дял на Рила. Най-многолюдно измежду тях е...